Voor professionals

Blijvend Veilig ondersteunt gezinsleden van 0 tot 100 jaar. De vraag ‘ Wat heeft een gezin nodig om blijvende veiligheid te realiseren voor alle leden?’  staat centraal.

Blijvend Veilig en het kort

Dit zijn de pijlers van Blijvend Veilig

  • We creëren veiligheid voor ieder gezinslid van 0 tot 100 jaar.
  • We werken aan het herstel van directe, risico gestuurde veiligheid.
  • We werken aan stabiele veiligheid met herstelgerichte zorg.
  • We helpen bij opvoedings- en relatieproblemen, persoonlijke en praktische problemen.
  • We sluiten aan bij de vraag van het gezin en werken met alle gezinsleden.
  • We werken in het gezin met vaste gezichten en bouwen zo aan vertrouwen.
  • We delen kennis en reflecteren met het hele team.
  • We doen wat nodig is en blijven betrokken.
  • We werken samen met het lokale veld: ouder- en Kindteams, buurtteams en gespecialiseerde zorg.

Wie zijn wij?

Blijvend Veilig is een proeftuin in het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en een samenwerking van Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland met betrokkenheid van een groot aantal andere partners in de regio. Samen ontwikkelen wij een gezamenlijke werkwijze op het gebied van veiligheid.

Een blijvend veilige basis creëren

Wij creëeren veiligheid voor ieder gezinslid van 0 tot 100 jaar