Kom jij het team Blijvend Veilig versterken? Ze zijn op zoek naar gezinsmaatschappelijk werkers met een scherpe focus op veiligheid.

 

Blijvend Veilig
Blijvend Veilig Amsterdam-Amstelland heeft een nieuwe, geïntegreerde werkwijze ontwikkeld om de blijvende veiligheid te realiseren voor alle gezinsleden (0-100 jaar) in huishoudens waar onveiligheid en complexe problematiek speelt. In juni 2019 is een integraal team van start gegaan met professionals uit zes organisaties (Jeugdbescherming regio Amsterdam, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam, William Schrikker Stichting, Samen DOEN, Blijf Groep). Deze werkwijze blijft in de komende jaren in ontwikkeling om vanuit de praktijk aan te sluiten bij het realiseren van onze bedoeling: `ieder gezinslid blijvend veilig’.

Dit doe je
Het werk bij Blijvend Veilig is veelzijdig en afwisselend. Als gezinsmaatschappelijk werker ga je met het gezin aan de slag en doe je wat nodig is om veiligheid voor alle gezinsleden te creëren en blijvende verandering op gang te brengen. Blijvend Veilig werkt vanuit de visie van “eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico-gestuurde zorg”. Je werkt activerend en verbindend naar het gezin om erkenning van het probleem te krijgen, vertrouwen bij het huishouden te creëren en motivatie voor hulp aan te boren. Je legt huisbezoeken af, bespreekt de signalen van onveiligheid en maakt concrete veiligheidsafspraken. Je levert maatwerk afgestemd op het gezin, in essentie vanuit vrijwilligheid en zo nodig met inzet van wettelijke maatregelen. Vanuit een gefaseerde, systeemgerichte en methodische aanpak breng je de veiligheidsrisico’s in kaart en voer je de regie over het hele traject van het hulpaanbod. Dit alles in nauwe samenwerking met het sociale netwerk van het gezin, het professionele netwerk en het lokale veld (OKT en Buurtteam).

Je stelt veiligheids-, hulpverlenings- en toekomstplannen en rapportages op met een heldere analyse van de risico’s, oorzaken, onderliggende patronen en concrete doelen, veiligheidsvoorwaarden en -afspraken Optreden ter zitting kan deel uitmaken van de werkzaamheden. Samen met een collega trek je als duo op, met name tijdens de start van gezinnen, en je blijft gedurende het hele traject betrokken, ongeacht wat het gezin nodig heeft.

Wekelijks neem je actief deel aan het casuïstiekoverleg waarin het team doelen en prioriteiten vaststelt en besluiten neemt vanuit de bedoeling van het werk. Het team wordt ondersteund door een gedragsdeskundige.

Dit ben jij
Een maatschappelijk werker met ruime ervaring in huishoudens waar sprake is van complexe problematiek en een scherpe focus op veiligheid. Je hebt een sterke motivatie om blijvende veiligheid te realiseren in gezinnen waar dit niet vanzelfsprekend is. Je bent ook in staat om de juiste interventies in te zetten om de veiligheid te verbeteren en patronen in het gezin te doorbreken. Jouw affiniteit met de diversiteit van de cliëntgroepen vertaalt zich in een houding van compassie, respect en gelijkwaardigheid waarmee je mensen weet te mobiliseren, activeren en verbinden. Zonder de mens te veroordelen kun je een stevige positie innemen om helder te maken welk (onveilig) gedrag onaanvaardbaar is en wat er structureel moet veranderen. Je bent doortastend en vasthoudend en durft besluiten te nemen die ingrijpend kunnen zijn. Je hebt een goed analytisch vermogen, denkt buiten de bekende kaders en laat je in hectische situaties niet snel uit het lood slaan. Door jouw reflectievermogen ben je goed in staat om op jezelf als instrument te reflecteren en deze inzichten om te zetten in effectieve acties. Samenwerken en het werken in teamverband is voor jou vanzelfsprekend. Naast een afgeronde sociaal/pedagogische opleiding op HBO niveau ben je bij voorkeur geregistreerd in het SKJ kwaliteitsregister.

Dit bieden wij
➢ Een unieke kans om bij te dragen aan sociale en maatschappelijke innovatie en een nieuwe
werkwijze die duurzaam, effectief en perspectiefvol is;
➢ Werken in en met een professioneel, ambitieus en leergierig team in opbouw;
➢ Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de organisatie waar je in dienst
bent;
➢ Onder voorbehoud van financiering word je in eerste instantie voor een jaar toegevoegd aan
Blijvend Veilig, met de intentie om dit te verlengen.