Onze achtergrond

In juni 2019 is Blijvend Veilig in de regio Amsterdam-Amstelland gestart, als één van zes regionale pilots die door nieuwe samenwerkingen de jeugdzorg fundamenteel wil verbeteren en veranderen. Op 1 januari 2022 werd de pilot een ‘landelijke proeftuin’.

Blijvend Veilig past in de bredere transformatie in de zorg, waarbij buurtgericht en zo dicht mogelijk bij de gezinnen gewerkt wordt. Een aanpak die naast integrale samenwerking ook een reflectieve houding vanuit verschillende perspectieven vereist. 

Blijvend Veilig wil een oplossing bieden voor capaciteitsproblemen en lange wachtlijsten en het tekort aan goede specialistische hulp voor jeugd en volwassenen. Blijvend Veilig draagt niet over, stuurt niet door, maar schakelt lokale en specialistische hulp in als dat nodig blijkt. Ook bestaanszekerheden als inkomen en huisvesting worden in de aanpak meegenomen. 

Ben je benieuwd naar de eerste resultaten van de pilot en onze blik op de toekomst? Lees de Contourennota Blijvend Veilig.