Project Description

Mascha van Rij is gezinsmaatschappelijk werker bij Blijvend Veilig sinds 1 maart 2020. Ze is gedetacheerd vanuit moederorganisatie Veilig Thuis. Eerder werkte ze o.a. bij een aantal andere organisaties zoals Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schrikker Stichting en Blijfgroep. De afgelopen 17 jaar heeft ze daardoor kennisgemaakt met diverse schakels binnen de (jeugdbeschermings)keten.

Wat is de belangrijkste drijfveer in jouw werk?

Drijfveer voor het werken met gezinnen (0-100) is dat ik kan bijdragen aan de directe veiligheid voor de individuele gezinsleden. Hoe klein of hoe groot mijn aandeel hier ook in is.
Mijn belangrijkste drijfveer binnen de pilot is naast het werken met gezinnen juist de uitdaging om met collega’s van andere organisaties een nieuwe werkwijze te ontwikkelen door het combineren en delen van onze kennis en ervaring en de uitnodiging vanuit onze bestuursleden buiten de gebaande paden te denken over werken binnen de veiligheidsketen.

Hoe ben je bij Blijvend Veilig terechtgekomen?

Bij Veilig Thuis zag ik de vacature voorbijkomen en is er een sollicitatieprocedure gestart. In mijn werkverleden heb ik alle overdrachtsmomenten ervaren, daar bied ik graag een alternatief voor. Ik geloof echt dat we gezinnen beter kunnen helpen door intensief samen te werken met een gezamenlijke aanpak met oprechte compassie en vasthoudendheid.

Hoe is het om mee te werken in een pilot?

Heel intensief en dynamisch. Het is een mooie taak om als team in de praktijk de pilot vorm te geven. We zijn echt aan het werk met gezinnen, voeren zelf hulp uit en tegelijkertijd zijn we volop aan het ontwikkelen. We doen dit  door te reflecteren op ons werk en nieuwe dingen uit te proberen. Ook zijn we allemaal verbonden aan verschillende werkgroepen.

Hoe ziet een werkdag eruit?

Elke dag is anders. In een duo begeleid ik gezinnen, we hebben structurele aandacht voor achterliggende problematiek en we werken aan directe veiligheid, het wegnemen van risicofactoren en herstelgerichte zorg. Er komt een melding, we pakken dat als duo op, doen de analyse, maken een plan en blijven erbij zo lang dat nodig is. Ik vind het fijn dat ik bij Blijvend Veilig echt betrokken blijf bij het gezin.
Het is ook een meerwaarde dat we intensief samenwerken met de wijkteams en gespecialiseerde hulp. Ik heb al een paar keer meegedacht met ouder- en kindadviseurs wanneer onveiligheid speelt en advies mogen geven.
Elkaar laagdrempelig raadplegen en vooral met elkaar de verantwoording delen, levert enorme winst op. Het samenwerken met ketenpartners t.b.v. de gezinnen zie ik echt als een co-productie.
Het andere moment werk ik aan de omschrijving van de werkwijze, neem ik deel aan een werkgroep over complexe scheidingsproblematiek of denk ik mee over welke gesprekstechnieken we binnen Blijvend Veilig nodig hebben. Heel divers.

Wat vind je het leukste aan jouw werk?

Ik vind het leuk om de grote lijnen te zien en overview te hebben op de diverse projecten. Ook het groepsproces en dynamiek maken het werk interessant. We houden elkaar echt scherp. Binnen het team is een grote diversiteit aan expertise en achtergronden zo kunnen we beter komen tot een volledig beeld en aanpak van acute en blijvende veiligheid. En we blijven leren van elkaar. Reflectie op wat wel en niet werkt binnen de gezinnen, op onszelf, op de werkwijze en organisatie is een belangrijk onderdeel van Blijvend Veilig.

Welke eigenschappen zijn nodig om bij Blijvend Veilig te werken?

Je moet flexibel zijn, echt kunnen schakelen. En natuurlijk goed kunnen samenwerken met anderen, dit is geen solistisch werk. Verder is het heel belangrijk dat je in staat bent om op eigen handelen te reflecteren.

Wat wens je voor Blijvend Veilig?

Ik hoop dat Blijvend Veilig de mogelijkheid blijft houden om te ontwikkelen en aan te scherpen. Tijd en ruimte voor reflectie en doorontwikkeling zijn zo belangrijk voor de kwaliteit van zorg.