In oktober verscheen het onderzoek van het Athena – Research and Education Institute naar de zes landelijke pilots ‘effectieve jeugdbescherming’ in het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Zeer lezenswaardig! Er is er nu een samenvattend artikel met de belangrijkste bevindingen. Met daarin ook de link naar het hele onderzoek, voor als je de smaak te pakken hebt.

 

Artikel Athena onderzoek