Blijvend Veilig: een revolutie in de jeugdzorg

Op de site Voor de jeugd is een mooi artikel over Blijvend Veilig gepubliceerd. In dit artikel vertellen betrokkenen hoe ze begonnen zijn en wat ze allemaal gedaan hebben het afgelopen jaar. Een paar citaten uit het artikel.

“We zijn al een paar decennia bezig om de hulp voor gezinnen goed in te richten. Er zijn allerlei stelselwijzigingen geweest. En keer op keer zien we dat die niet tot de beoogde resultaten leiden. Integendeel. De cijfers verbeteren absoluut niet. Er worden niet minder kinderen mishandeld. Er is niet minder huiselijk geweld. Dus we doen iets heel erg niet goed. We moesten wel concluderen dat je naar de complexiteit van de problemen in de jeugdzorg moet kijken, hoe ingewikkeld die ook is.” – Janneke van Eijk, projectleider van Blijvend Veilig.

“We hebben heel kritisch elk dossier bekeken, wat valt op, waar zaten de overdrachtsmomenten, hoe zagen die eruit? We keken verder dan het moment dat een dossier werd overgedragen naar een andere organisatie. Uit dit dossieronderzoek zijn punten naar voren gekomen die wij zorgelijk vinden in het hele stelsel.” – Simone Korsman, gezinsmaatschappelijk werker Blijvend Veilig

“Er zijn veel mensen nodig om een gezin veilig te krijgen. Hun problematiek is complex, dus de aanpak is ook complex. Onderliggende patronen wil je doorbreken en dat betekent dat dit consequenties heeft op tal van terreinen. Bijvoorbeeld wetgeving. Of financieringsstromen. Je wilt beschikken over hulp waar een √°nder over gaat. Eigenlijk hebben we een systeem opgebouwd waardoor het onmogelijk is geworden dergelijke problemen echt op te lossen.” – Sigrid van de Poel, bestuurder bij Jeugdbescherming.

Klik hier om het gehele artikel te lezen