Landelijk toekomstscenario naar Tweede Kamer

Op 30 maart hebben de ministers Dekker en Blokhuis het landelijke toekomstscenario Kind- en Jeugdbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind-en gezinsbescherming er over 5 tot 10 jaar (2026-2031) uit zou kunnen zien. Het moet op termijn een structurele oplossing bieden voor de nu ervaren knelpunten

We zijn blij dat we in het scenario veel aansluiting zien bij de werkwijze die tot nu toe is ontwikkeld binnen Blijvend Veilig. De brede, gezinsgerichte aanpak, het werken met een vaste professional of vast duo en het samenbrengen van expertise.

Meer lezen? Je kunt het toekomstscenario en de bijbehorende brief voor de kamer hier terugvinden.