Gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling moeten eerder in beeld komen bij hulpverlenende instanties. Om dit te bereiken worden zowel professionals en hulpverleners als inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland betrokken. Doel van de nieuwe aanpak is om geweld te voorkomen, te stoppen en blijvend op te lossen. Dat staat in de nieuwe regioaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ‘Veiligheid voor Elkaar 2020-2024’, die is goedgekeurd door de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

 

Regiovoorzitter en wethouder Simone Kukenheim (jeugd) van Amsterdam: “Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn grote maatschappelijke problemen die verdrietig genoeg de meeste slachtoffers in ons land maken. Vaak kunnen de hulpinstanties pas laat in actie komen doordat verreweg de meeste meldingen bij Veilig Thuis afkomstig zijn van de politie. Op dat moment is de situatie vaak al hoog opgelopen en zijn moeilijk te doorbreken patronen ontstaan. Met onze nieuwe aanpak willen we er eerder bij zijn zodat het geweld sneller een halt toe wordt geroepen. Geweld binnen een gezin heeft namelijk niet alleen impact op het slachtoffer, maar op alle gezinsleden, soms generaties lang. Daarom willen we de komende jaren ook alle gezinsleden actief gaan betrekken bij de hulpverlening, om bijvoorbeeld achterliggende oorzaken als trauma’s of schuldenproblematiek weg te nemen. Dit doen we nu al in de pilot Blijvend Veilig, die we gaan uitwerken tot een werkwijze voor de hele regio Amsterdam-Amstelland.”

 

Onder de noemer Blijvend Veilig worden huishoudens met of zonder kinderen met een nieuwe integrale aanpak ondersteund. In deze teams werken professionals van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Blijf Groep. Gezinnen hoeven hierdoor nog maar een keer hun verhaal te doen aan een begeleider die met hen duurzaam werkt aan oplossingen en zolang betrokken blijft als nodig is. Vorige week bevestigde onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut de noodzaak van een dergelijke integrale aanpak. Het onderzoek toonde aan dat huiselijk geweld een complex probleem is waarin allerlei zaken een rol spelen, zoals armoede, verslavingen en trauma’s bij de ouders.

 

In 2019 kwamen er in de regio Amsterdam-Amstelland 11.556 meldingen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling binnen bij Veilig Thuis. Om nieuw geweld te voorkomen, stoppen en blijvend op te lossen worden professionals die werken met kwetsbare inwoners, de komende jaren bewuster gemaakt van de risicofactoren en zogeheten life events, zoals het verlies van een baan, die de kans op geweld binnen een gezin vergroten. Door deze bewustwording kunnen zij daar preventief gelijk op acteren. Als er al langere tijd sprake is van geweld binnen een huishouden, is het moeilijk om die spiraal te doorbreken. Dergelijke problemen zijn alleen op te lossen met hulp, steun en begeleiding die goed onderling is afgestemd en zo vroeg mogelijk, langdurig en vasthoudend wordt ingezet.

 

Daarnaast zullen ook inwoners in de regio beter betrokken worden, zodat zij geweld eerder kunnen opmerken, ter sprake brengen en melden. Daarvoor is het van belang dat het taboe rond het praten over huiselijk geweld en kindermishandeling wordt doorbroken, en dat de kennis over risicosignalen wordt vergroot. Ook moeten drempels om hulp en advies te vragen, worden verlaagd. Tevens worden sociale initiatieven, zoals supportgroepen voor vrouwen, intensiever betrokken. Zij kunnen namelijk helpen de hulpverlening toegankelijk te maken en de professionals contact te laten maken met de mensen die hen nodig hebben.

 

Meer informatie

 

Bron: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/simone-kukenheim/persberichten/regio-amsterdam-amstelland-start-breed/