Boekpresentatie ‘Complexiteit managen’

We staan voor de uitdaging een nieuw pad in te slaan om bescherming en zorg voor jeugd en gezinnen effectiever in te richten. Waarom is het toch zo moeilijk om tot structurele verbeteringen in de hulp en bescherming voor gezinnen te komen? Wat zien we over het hoofd? Wat maakt het managen van veranderingen zo complex? Wie kan wat daarin doen, en waarom? Wat kunnen we leren van eerdere trajecten, successen en valkuilen?

Daarover gaat het boek Complexiteit managen van Mirjam Coret en Michiel Grünwald dat op 27 mei a.s. wordt gepresenteerd. In dit boek beschrijven zij hun ervaringen met het begeleiden van complexe organisatieveranderingen in het sociaal domein. Het boek biedt daarbij concrete stappen die houvast geven om te komen tot blijvend lerende organisaties.

Ervaringen uit de praktijk

Tijdens de boekpresentatie zullen praktijkdeskundigen en bestuurders Sigrid van de Poel (initiatiefnemer pilot Blijvend Veilig en bestuurder Jeugdbescherming Amsterdam), Astrid Rotering (bestuurder Jeugdbescherming West), Antonietta Perini (teammanager Jeugdbescherming Amsterdam) en David Lamas (kwartiermaker en teamleider Blijvend Veilig) vertellen wat het in de praktijk betekent om organisaties te veranderen en duurzaam te ontwikkelen. Dit vanuit het perspectief van de cliënt en wat zij hiervan hebben geleerd.
Daarbij komen ook de inzichten aan bod die hebben geleid tot de pilot Blijvend Veilig. In deze pilot is geëxperimenteerd met het organiseren van het werk op basis van de complexe werkelijkheid van gezinnen.

De gesprekken staan onder leiding van Willemijn Helmich (kwartiermaker effectieve jeugd- en gezinsbescherming).

Een waardevolle blik vanuit de praktijk, richting de toekomst!

Nieuwsgierig?

Je kunt deelnemen aan deze online boekpresentatie op 27 mei a.s. van 17:00 – 18:00 uur. Log in via deze link.

Je kunt het boek Complexiteit Managen bestellen via managementboek.nl