Project Description

Blijvend Veilig zoekt Projectleider Bedrijfsvoering

Tijdelijke opdracht voor zes maanden, 16 – 24 uur per week, startdatum zo spoedig mogelijk

Blijvend Veilig is medio 2019 met een grote ambitie en een klein team gestart. Nu, bijna twee jaar later, krijgt deze ambitie steeds meer vorm. Er functioneren drie teams van professionals die de nieuwe werkwijze ontwikkelen en uitvoeren. In 2022 is verdere groei voorzien. In de facilitering van de teams is een professionaliseringsslag nodig. Blijvend Veilig is een netwerkorganisatie en het is de ambitie om ook de bedrijfsvoering als netwerk te organiseren. De uitdaging: er zijn vijf organisaties die samen de bedrijfsvoering voor Blijvend Veilig (gaan) leveren. De afzonderlijke bijdragen moeten samen één functionerende ondersteuning voor Blijvend Veilig op gaan leveren, waarbij zakelijke afspraken zijn gemaakt en vastgelegd (wie levert wat en onder welke condities). Daarvoor zoeken wij een projectleider bedrijfsvoering.

De opdracht

 • Organiseer een netwerkbedrijfsvoering voor Blijvend Veilig.
 • Bepaal met de opdrachtgever wat het primair proces van Blijvend Veilig nodig heeft aan bedrijfsvoering om haar taak te kunnen vervullen, inclusief prioritering. Zorg voor het juiste detailniveau zodat need-to-have en nice-to-have van elkaar onderscheiden worden. Expliciteer de
  condities zodat de consequenties helder zijn en een risicoafweging gemaakt kan worden.
 • Bepaal in overleg met de bedrijfsvoeringprofessionals uit de organisaties wie welk onderdeel voor z’n rekening neemt. Zorg voor intern opdrachtgeverschap binnen elk van de organisaties, zodat de noodzakelijke condities voor de onderdeel-verantwoordelijken worden gerealiseerd.
 • Koppel knelpunten terug aan de opdrachtgever en bepaal samen met hen welke actie vereist is om ze op te lossen.
 • Zorg voor vastlegging van alle gemaakte afspraken op het juiste detailniveau zodat sturing en verantwoording mogelijk zijn. Zorg voor communicatie binnen het gehele netwerk Blijvend Veilig.
 • Organiseer de governance na de projectfase zodat opdrachtgever/nemerschap geborgd blijven in een vorm die betrokkenheid van alle 5 organisaties faciliteert.

Wie zoeken wij?

 • Je bent een ervaren senior projectleider met ruime ervaring met bedrijfsvoering in brede zin en in het bijzonder met werken in netwerken of andere innovatieve samenwerkingsvormen.
 • Je kunt strategisch denken en handelen en hebt gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen;
 • Tegelijkertijd ben je hands-on met veel oog voor detail;
 • Je bent gemotiveerd om een complexe en innovatieve klus te klaren in een diffuse en voortdurend veranderende context. Je hebt een pioniersmentaliteit: o.a. out-of-the-box denkend, doortastend en geduldig.
 • Je hebt hart voor het domein waarin Blijvend Veilig werkzaam is;
 • Als persoon ben je verbindend en enthousiasmerend. Je denkt vanuit mogelijkheden en kansen. Je bent zeer vaardig in samenwerken en een echte teamplayer.

Meer weten?

Neem contact op met Janneke van Eijk, projectleider Blijvend Veiligvia 06-24511259

Reageren: stuur vóór 14 juni je cv en motivatie naar janneke@vaneijkmanagement.nl.

Download hier de vacaturetekst

Vacature projectleider bedrijfsvoering