Meer voor gezinnen betekenen door samen verantwoordelijkheid te dragen

Minister Weerwind, wethouder Moorman en Tweede Kamerlid Mutluer bezoeken Blijvend Veilig, proeftuin in Amsterdam – Amstelland. Blijvend Veilig is een van de proeftuinen in het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming.

Op 11 januari 2023 bezochten Franc Weerwind, Marjolijn Moorman en Songül Mutluer samen de proeftuin Blijvend Veilig. “Samenwerking tussen de regio, het Rijk en de Tweede Kamer is keihard nodig om tot echte verandering te komen. Wat hier bij Blijvend Veilig gebeurt, verdient landelijke doorvertaling” zegt de wethouder.

Werken vanuit wat we de gezinnen gunnen
Gezinsmaatschappelijk werkers Femke en Henrieke vertellen het verhaal over een gezin waarin ze werken. Een complexe kluwen van problematiek. Ouders die zelf met huiselijk geweld zijn opgegroeid en waar heftige conflicten zijn over wat een goede opvoeding is. Ouders met eigen trauma, schulden en verslavingsproblematiek. Daardoor zijn ze onvoldoende beschikbaar voor hun kinderen die op hun beurt worstelen met wat ze thuis meemaken. Femke en Henrieke laten heel mooi zien hoe ze echt de tijd nemen om een vertrouwensband met alle gezinsleden op te bouwen om zo echte samenwerking tot stand te brengen. En hoe ze de verleiding weerstaan om direct brandjes te blussen. Het gezin heeft al tien jaar hulp en geholpen heeft dat tot nog toe niet. “We werken vanuit ‘wat gunnen we deze mensen’ om zo samen inzicht te krijgen in de onderliggende patronen. En die duurzaam te gaan veranderen”.

Samen gefaseerd werken aan veiligheid
Het is pittig werk. Het werken in een duo helpt om die last te kunnen dragen, net als gezamenlijke reflectie in het team. Sigourney van het Ouder- en Kindteam vertelt hoe het haar helpt om met Blijvend Veilig samen te werken. “Waar ik voorheen een gezin ‘opschaalde’ naar Jeugdbescherming of de Raad, werken we nu samen gefaseerd aan veiligheid. Ik kan zo veel meer voor de gezinnen betekenen en we dragen samen de verantwoordelijkheid”.

Minister Weerwind vraagt of zij belemmeringen ervaren. De professionals van Blijvend Veilig benoemen dat de beschikbaarheid van passende hulp vaak een knelpunt is. Zo zijn er lange wachtlijsten bij de GGZ. En is het soms moeilijk om goed samen te werken als ouders geen toestemming geven om informatie te delen. Ook personeelstekort en personeelsbehoud zijn aandachtspunten.

Ook de aanwezige bestuurders wisselden van gedachten met het bezoek. Ze zijn geen voorstander van prioriteit geven van hulp aan gezinnen met een maatregel. In Blijvend Veilig wordt immers gewerkt aan het voorkomen van maatregelen, dat lukt in de meeste gevallen. Ook pleiten ze voor een gezamenlijke aanpak op het gebied van informatie-uitwisseling, dit is essentieel voor goede samenwerking rondom gezinnen en huishoudens.

Toekomstbestendig maken
In hun slotwoord geven de bezoekers aan onder de indruk te zijn van wat zij vandaag gehoord hebben. Zij hebben respect voor alle professionals die dit ongelooflijk complexe werk met veel inzet en vasthoudendheid uitvoeren. Het sterkt hen in de gedachten dat het stelsel op deze manier toekomstbestendig gemaakt kan worden. Dat is onze gezamenlijke opdracht.