Niet tevreden?

We doen ons uiterste best om jou (en je gezin) zo goed mogelijk te helpen. Loopt de samenwerking toch niet zoals gewenst? Zijn er problemen? Dan kan je het volgende doen.

1. Bespreek het met je vaste hulpverlener(s)

Dit is de eenvoudigste en snelste manier om problemen tussen jullie op te lossen en te vertellen waar je ontevreden over bent. Probeer open en eerlijk het gesprek te voeren, vertel wat je voelt. Vertel ook wat je ervaringen zijn en wat je verwacht van het gesprek.

2. Gesprek met de leidinggevende

Als dit niet lukt of als de klacht volgens jou te ernstig is, dan kun je de klacht melden bij de leidinggevende van Blijvend Veilig en vragen om een bemiddelingsgesprek. Je kan een bemiddelingsgesprek met de leidinggevende aanvragen via info@blijvendveilig.nl.

3. Schakel een onafhankelijke vertrouwenspersoon in

Voelt het toch niet fijn om je hulpverlener rechtstreeks aan te spreken? Dan kan je iemand inschakelen die onafhankelijk tegenover beide partijen staat. Deze vertrouwenspersoon is er voor iedereen, zal goed luisteren en samen met jou bespreken wat je kan doen. En ze bieden ondersteuning wanneer u een klacht wilt indienen. Het werk van een vertrouwenspersoon kost u niets, het is altijd gratis. Bel naar 088 555 10 00 of ga naar www.jeugdstem.nl.

4. Schakel de klachtencommissie in

Lukt het niet om de problemen uit te praten met de hulpverlener en/of vertrouwenspersoon? Dan kan je de klacht inbrengen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Dat kan je ook direct doen, maar de klachtencommissie zal je altijd vragen of bemiddeling mogelijk is. De leden van deze klachtencommissie werken niet bij één van de organisaties die samenwerken in de teams van Blijvend Veilig en zijn dus onafhankelijk en onpartijdig. Uiteraard hebben ze geheimhoudingsplicht.

Je kan je klacht schriftelijk indienen bij het klachtensecretariaat. Vermeld altijd de volgende gegevens:

  • Naam, telefoonnummer, adres en mailadres van jou en jouw kind(eren);
  • Naam medewerker of afdeling tegen wie de klacht zich richt;
  • Beschrijving van de klacht.

Je dient binnen een redelijke termijn jouw klacht in te dienen.

Voor informatie:

Wij creëren veiligheid voor ieder gezinslid van 0 tot 100 jaar

Wij creëeren veiligheid voor ieder gezinslid van 0 to 100 jaar