Hoe we werken

Vertrouwde gezichten

Als je wordt aangemeld krijg je vaste hulpverleners toegewezen. Zij helpen jullie en blijven naast jullie staan zolang dat nodig is. In het begin maken we samen een veiligheidplan  en heldere veiligheidsafspraken. We praten met jullie en kijken ook naar de melding: wat zegt dat over de veiligheid van ieder gezinslid? Wat moeten we doen om directe en blijvende veiligheid te krijgen? Onze hulp is steeds hulp op maat.

Doen wat nodig is

Het uitgangspunt is dat de onveiligheid en het geweld stoppen. Zodat er ruimte komt voor verwerking, herstel en vertrouwen. We houden contact en betrekken samen met jou het netwerk: de school, de huisarts, politie, familieleden en/of vrienden. We kijken op alle gebieden wat er nodig gis om blijvende veiligheid te realiseren. Hulp bij financiën of woonsituatie? Is gezondheid een aandachtspunt? Spelen er schulden of verslavingen mee? Heb jij of een ander gezinslid last van trauma’s uit het verleden?

Voor ieder gezinslid

Ieder gezinslid wordt gehoord en geholpen: de hulpverleners luisteren naar iedereen. Jijzelf, je (ex-)partner, je kinderen, ouders. Want het is thuis pas echt veilig, als iedereen zich veilig voelt.

Samenwerking door professionals

Blijvend Veilig doet veel zelf, in ons team werken verschillende specialisten samen. Om jou en je gezin nog beter te kunnen helpen, werken we ook samen met bijvoorbeeld de wijkagent, therapeut en huisarts. Indien nodig, schakelen we in overleg andere hulporganisaties en specialisten in, maar we blijven zelf altijd in gesprek.

DIRECTE VEILIGHEID

Geweld en onveilig gedrag stoppen.

BLIJVENDE VEILIGHEID

Ervaringen verwerken en aan de toekomst bouwen.

HULP OP MAAT

We zoeken naar de beste manier om jullie te helpen.