Consult en advies

Er zijn situaties waarin je wil sparren met een collega buiten je eigen organisatie om zo een andere blik te werpen op de zorgen die je hebt. Hiervoor kun je terecht bij Blijvend Veilig. Wij denken graag met je mee over hoe een gezin veilig verder kan.

In gezinnen waar onveiligheid speelt is vaak sprake van een complexe problematiek.  Door vroegtijdige onderkenning van de problematiek kan worden voorkomen dat gezinnen meerdere verschillende hulpverleners zien en er steeds verschillende hulpvormen aangevraagd worden.

Blijvend Veilig biedt de mogelijkheid om als professional advies of een consult te vragen bij situaties waarin aanhoudende of acute onveiligheid speelt. We nemen hierbij niet de regierol over van jou als hulpverlener, maar helpen je om de veiligheid van het gezin goed in kaart te brengen.

Advies

Advies is een kortdurend, laagdrempelig contact met als doel meedenken in situaties waarin aanhoudende of acute onveiligheid speelt.  Je kunt hiervoor terecht bij de bureaudienst van Blijvend Veilig. De bureaudienst is bereikbaar voor adviesvragen tussen 9 uur en 17 uur op het telefoonnummer 06 20 69 92 09

Consult

Als je als professional vastloopt in de begeleiding aan een gezin, of je als team het idee hebt alles geprobeerd te hebben maar niet meer weet welke richting je op kan of moet, dan kunnen de gezinsmaatschappelijk werkers van Blijvend Veilig met je meedenken door middel van een consult.

Doelstelling van een consultatie is het toevoegen van kennis en expertise, het geven van inzicht in de aard van de problematiek van de gezinnen en de gevolgen daarvan voor het functioneren op verschillende leefgebieden. Dit zodat de hulpverlening op adequate wijze kan afstemmen op de specifieke behoeften van de gezinsleden en de complexiteit van de problematiek.

In eerste aanleg zal het altijd zo zijn dat er wordt aangesloten bij een overleg met je team en/of het gezin en de betrokken hulpverlening. Soms is het nodig dat we wat langer meelopen en meedenken omdat de onveiligheid na een consult nog niet is afgewend. Dan blijven we wat langer betrokken om bijvoorbeeld te coachen on the job of te ondersteunen in het maken van een veiligheidsplan.